• Gratis studiemesse
 • Designstudier — Tekstildesign
  Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background

  Tekstildesign

  Kles­de­sign — Mot­edesign — Kostymedesign (Fash­ion design/​Costume design) — Textiles

  Som kles­de­signer bestem­mer du snitt, form, mate­ri­ale, farger og funksjon for klær. Du må være kreativ og ha inter­esse for klær, design og hånd­verk. Mange kles­de­signere er selvs­tendig nærings­drivende eller ansatt i klesin­dus­trien. Som kles­de­signer bestem­mer du snitt, form, mate­ri­ale, farger og funksjon for klær. Det kan dreie seg om hverdagsplagg, fes­tantrekk, arbei­d­sklær, tren­ingstøy osv.

  I mange sam­men­henger er det vik­tig å lage klær som har visse egen­skaper og prak­tiske løs­ninger tilpas­set et bestemt for­mål. Det gjelder f.eks. arbei­d­sklær og turk­lær. I andre sam­men­henger skal klærne være stilige og karak­ter­is­tiske for sesongens mote. Noen ganger er det kles­de­signeren selv som definerer kravene plaggene skal opp­fylle, og prøver ut nye løs­ninger på egen hånd. Andre ganger samar­bei­der de tett sam­men med andre fag­folk eller opp­drags­gi­vere. Kles­de­sign­erne både utformer plagget og set­ter sam­men ulike stof­fer og materialer.

  Mange kles­de­signere er selvs­tendig nærings­drivende eller ansatt i klesin­dus­trien. Det finnes få skoler i Norge som tilbyr Bach­e­lor i kles­de­sign, i utlandet finner du en hel rekke skoler som tilbyr både Bach­e­lor og Mas­ter i Fash­ion. Det finnes forskjel­lige ret­ninger innen design, som oftest meswear, wom­enswear, fash­ion pro­mo­tion, cos­tume design. Veldig mange tilbyr Bach­e­lor in Fash­ion Design, eller Bach­e­lor in Fash­ion Tex­tiles — men du finer noen få som tilbyr Bach­e­lor in Cos­tume Design. De mest pop­ulære des­ti­nasjonene for norske stu­den­ter er Lon­don og Milano.

  Se stu­den­tar­bei­der fra Ravens­bourne her Grad­u­ate Fash­ion week og andre videoer her

  Det finnes 2 hov­e­dret­ninger på bach­e­lor­grad­snivå; Bach­e­lor fash­ion design — som er fak­tisk design av klær. Her kan man ofte spe­sialis­ere seg innen damek­lær, her­rek­lær og barnek­lær, Bach­e­lor Tex­tiles — som er et er teknisk pro­gram som går på selve tek­sti­lene (møn­ster, farg­ing, vev­ing etc). Enkelte pro­gram kan hete Bach­e­lor Design og tilbyr design av tek­stiler og andre mate­ri­aler som f.eks sølv.

  Ønsker du å jobbe innen­for bran­sjen, men ikke prak­tisk med selve designet finnes det utdan­ninger innen Fash­ion pro­mo­tion, Fash­ion mar­ket­ing og Fash­ion Com­mu­ni­ca­tion i London.

  Play

  Ravensbourne Showreel. Et lite utvalg av hva studentene har laget.

  Mer om: Ravensbourne, Animasjon, Arkitektur, Film og TV, Fotografi, Grafisk design, Illustrasjon, Interaksjonsdesign, Interiørdesign/-Arkitektur, Kunst, Lyddesign, Motion Graphics, Produkt/Industridesign, Spilldesign, Webdesign

  Fashion

  Fashion student at Rave.

  Mer om: Ravensbourne

  Ravensbourne vinner Graduate Fashion Week 2008

  Jessica Au, winner of Graduate Fashion Week 2008, accepting her River Island Gold Award
  Phot by: Paul Harness

  Mer om: Ravensbourne

  Fashion

  Fashion students at Ravensbourne

  Mer om: Ravensbourne

  Ravensbourne Fashion Womens wear

  Studentarbeider womens wear

  Mer om: Ravensbourne

  Ravensboure womens wear

  Studentarbeider womens wear

  Mer om: Ravensbourne

  Ravensbourne Womens wear

  Studentarbeider

  Mer om: Ravensbourne

  Ravensbourne Womens wear

  Studentarbeider Womens wear

  Mer om: Ravensbourne

  Ravensbourne Mens wear

  Studentarbeider Mens wear

  Mer om: Ravensbourne

  Ravensbourne Mens wear

  Studentarbeider Mens wear

  Mer om: Ravensbourne

  Ravensbourne Mens wear

  Studentarbeider Mens wear

  Mer om: Ravensbourne

  Play

  AUCB Showreel. Studentarbeider fra alle linjene

  Mer om: Arts University College at Bournemouth, Animasjon, Arkitektur, Film og TV, Fotografi, Grafisk design, Illustrasjon, Interaksjonsdesign, Interiørdesign/-Arkitektur, Kunst, Lyddesign, Motion Graphics, Produkt/Industridesign, Spilldesign, Webdesign

  AUCB Fashion1

  Studentarbeider fra Fashion ved AUCB

  Mer om: Arts University College at Bournemouth

  AUCB Fashion2

  Studentarbeider fra Fashion ved AUCB

  Mer om: Arts University College at Bournemouth

  AUCB Fashion3

  Studentarbeider fra Fashion ved AUCB

  Mer om: Arts University College at Bournemouth

  AUCB Fashion4

  Studentarbeider fra Fashion ved AUCB

  Mer om: Arts University College at Bournemouth

  Play

  FdA Fashion Show 2008. My first fashion show for FdA Fashion students at the Arts Institute Bournemouth AIB. Billie Sule

  Mer om: Arts University College at Bournemouth

  Play

  Edinburgh College of Art graduates show off fashion collections

  Mer om:

  Play

  EDINBURGH COLLEGE OF ART - FASHION SHOW - 2010

  Mer om:

  Play

  Georgina Logan, Textile Design for Interiors and Products student at London Met talks about her course and her summer show exhibit.

  Mer om: London Metropolitan University

  Play

  Coventry University's fashion courses are now more popular than ever, with students working and designing for the big labels and even winning awards.

  This clip featured on BBC midlands today.

  Mer om: Coventry University

  Play

  Highlights from this years Fashion Show which is part of the Degree Show in Coventry School of Art and Design.

  Mer om: Coventry University

  Play

  Fashion students show off their work on the catwalk.

  Mer om: Coventry University

  Play

  Graduate Fashion Show - London 2010 - Coventry University