Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background

London Metropolitan University

London Metropolitan University

Lon­don Met­ro­pol­i­tan Uni­ver­sity er Lon­dons største uni­ver­sitet med over 34 000 stu­den­ter, 7000 er inter­nasjonale stu­den­ter fra 190 forskjel­lige land. Uni­ver­sitetet ble dan­net den i 2002 i en sam­menslåelse mel­lom Lon­don Guild­hall Uni­ver­sity (Lon­don City Cam­pus) og Uni­ver­sity of North Lon­don (Lon­don North campus).

Uni­ver­sitet tilbyr 260 bach­e­lor­grader, og 255 mas­ter­grader blant annet reg­n­skap, finans, poli­tikk, markeds­føring, IT, jus , design, media, film studier og naturfagsre­laterte utdan­nelser. Det stud­erer ca 150 norske stu­den­ter ved Lon­don Met, fordelt over bach­e­lor– og mastergradsnivå.

Som stu­dent er livet på Lon­don Met­ro­pol­i­tan Uni­ver­sity ganske enkelt og rolig. Man blir eksamin­ert to ganger i året, og man får en rekke akademisk hjelp der­som man har vanske­ligheter med å skrive engelske stiler, gi muntlig pre­sen­tasjoner, eller ta notater på et annet språk.

Sir John Cass Depart­ment of art, media and design
Fakul­tetet lig­ger på city cam­pus og tilbyr en hel rekke forskjel­lige kreative studieretninger. Fakul­tetet ble rangert som ”Excel­lent”, og fikk 23 av 24 mulige poeng av QAA (Qual­ity Assur­ance Agency) ved siste inspeksjon.

For å søke på bach­e­lor og mas­ter­grader må legge inn port­fo­lioen din på en cd/​dvd og sende den til skolen. En rep­re­sen­tant kom­mer til Norge opp til flere ganger på vårse­mes­teret for å informere om studier ved Lon­don Met. Kon­takt oss for å sende port­fo­lioen din over, eller for å møte rep­re­sen­tan­ten fra skolen.

London Met 2

Photo from LMU

London Met 3

Photo from LMU

London Met 4

Photo from LMU

Play

In And Around London Metropolitan University

Play

A guide through the services offered to students whilst studying at London Metropolitan University.

Play

Intro film to the guide to London Metropolitan University

Play

Promotional animated film for BA Design at London Metropolitan University.

Play

Interviews with staff and students about furniture, jewellery, textiles and interior design courses at the Cass (London Metropolitan University)

London Met 1

Photo from LMU

Play

3D CHARACTER ANIMATION SHOWREEL OF ADEEL ABBASI

Mer om: Animasjon

Play

glu glu glitos. 3d animation project.

Mer om: Animasjon

London Met animasjon2

Studentarbeider animasjon LMU

Mer om: Animasjon

London Met animasjon3

Studentarbeider animasjon LMU

Mer om: Animasjon

Play

Toy Factory - The Irony

Mer om: Animasjon

London Met arkitektur4

summer exibitions 2009

Mer om: Arkitektur

London Met arkitektur5

summer exibitions 2009

Mer om: Arkitektur

London Met arkitektur1

Summer exibition 2009

Mer om: Arkitektur

Play

First year, second year, 3rd year and? dipolma

Mer om: Arkitektur

London Met arkitektur2

LMU arkitektur1

Mer om: Arkitektur

London Met arkitektur3

summer exibitions 2009

Mer om: Arkitektur

Play

Georgina Logan, Textile Design for Interiors and Products student at London Met talks about her course and her summer show exhibit.

Mer om: Tekstildesign

Play

Juan Felipe Caro MA Graphic Design describes his project in Illustration carried out at London Metropolitan University

Mer om: Grafisk design, Illustrasjon

Play

A profile of London Met student Mette Larson. Mette describes why she chose to study at London Met, her course in Jewellery and Silversmithing.

Mer om: Produkt/Industridesign

Play

Motion Graphics by Nicholas Scott studying at London Metropolitan University

Mer om: Motion Graphics

London Met animasjon1

Studentarbeider animasjon LMU

Mer om: Animasjon