Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background

Folkehøgskoler i Norge

En rekke folke­høgskoler tilbyr kreative studier. Et år på folkeskoler kan styrke søk­naden din til høyere utdan­ning innen kreative fag.

Roga­land
Klepp/​Jæren
Jæren folke­høgskole
Studi­etil­bud: Film og foto, foto, Inter­iør

Nord-​Trøndelag
Skogn
Skogn folke­høgskole
Søm & Design, Musikk, Jakt og fiske, Hånd­ball, USA, Kickboxing