Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background

Arts University College at Bournemouth

Tidligere the Arts Insti­tute at Bournemouth ble etablert i 1885, og har blitt en av de ledende insti­tusjonene innen kreative fag i Eng­land. Skolen er spe­sial­bygd for kreative fag og rom­mer ca. 2000 fulltidsstu­den­ter. Hvert kurs har et gitt plasser for britiske stu­den­ter og uten­landske stu­den­ter, noe som gir en veldig inter­nasjonal stu­dent­gruppe. Klassene er forholdsvis små, noe som gir hver enkelt stu­dent mer opp­merk­somhet. For tiden er det ca 260 uten­landske stu­den­ter fra 55 forskjel­lig land.

Skolen lig­ger mel­lom Bournemouth og Poole in Dorset på sørkys­ten av Eng­land. Dorset er et område med fin natur, noe som har inspir­ert mange av skolens stu­den­ter. Strand, pulserende ute­liv, grønne områder og et vennlig folkeslag gjør studi­e­ti­den ved AiB til en drøm. Bournemouth har en stor stu­dent­pop­u­lasjon og er av det beste ute­livet i Eng­land etter Lon­don, som er min­dre 2 timer unna, og er lett tilgjen­gelig med tog, buss eller bil.

Skolen er mest kjent for sitt inter­nasjon­alt anerk­jente pro­gram innen fotografi. Mange norske alum­nis fra dette pro­gram­met har gjort det bra i Norge etter endt studi­etid her.I til­legg til å drive egne fir­maer, job­ber tidligere norske stu­den­ter f.eks i design­byråer som Blå Design, Visual vision, som fotografer i ledende norske aviser, med even­e­menter som Hovde fes­ti­valen, i arkitek­tkon­tor som arc akitek­ter etc. Når det er sagt så har også skolen 2 Oscar vin­nende Alum­nis, så AUCB har et veldig godt rykte for sin fil­mut­dan­ning også.

the Arts Uni­ver­sity Col­lege at Bournemouth 2011 from Espenso on Vimeo.

Bournemouth pier

Bryggen i Bournemouth

AUCB bygning

Bygningene er utrolig hyggelige. Minner litt om en liten hobbittby :)

Play

En liten film fra Bournemouth

AUCB Galleri

AUCB har utstillinger åpne for publikum flere ganger i året.

Play

AUCB Showreel. Studentarbeider fra alle linjene

Mer om: Animasjon, Arkitektur, Film og TV, Fotografi, Grafisk design, Illustrasjon, Interaksjonsdesign, Interiørdesign/-Arkitektur, Kunst, Lyddesign, Motion Graphics, Produkt/Industridesign, Spilldesign, Tekstildesign, Webdesign

Play

ShowReel July '08. 'Allieverwant'

Mer om: Animasjon

Play

Michael Brady Animation Showreel 2010.

Mer om: Animasjon

Play

Laurent Rossi Animation Showreel Summer 07. WINS Best? Animation at WoodGreen Film Festival 2008!

Mer om: Animasjon

Play

Mer om: Animasjon

AUCB Animasjonsstudioet

Bilde fra animasjonsklassen i arbeid

Mer om: Animasjon

Play

Animation Backgrounds - Showreel - Harry Wormald

Mer om: Animasjon

Play

RICKY EARL CG Showreel.

Mer om: Animasjon

Play

Cirkus Spektakular
Directed by: Matt Timms, Gillian Reid and Sean McCormack.

Mer om: Animasjon

Play

Journey Out - directed by Seiji - the art institute at bournemouth 08

Mer om: Animasjon

Play

Captain Cumulus

Mer om: Animasjon

Play

Espen A Ellingsens showreel. Gikk ut fra the Arts University College Bournemouth (the arts institute at Bournemouth) i 2006.

Mer om: Animasjon

AUCB animasjon

Stillbilde av en animasjon lagd på AUCB

Mer om: Animasjon

AUCB Arkitektur1

Studentarbeider fra arkitektur ved AUCB

Mer om: Arkitektur

AUCB arkitektur2

Studentarbeider fra arkitektur ved AUCB

Mer om: Arkitektur

AUCB arkitektur3

Studentarbeider fra arkitektur ved AUCB

Mer om: Arkitektur

AUCB arkitektur4

Studentarbeider fra arkitektur ved AUCB

Mer om: Arkitektur

AUCB Fashion1

Studentarbeider fra Fashion ved AUCB

Mer om: Tekstildesign

AUCB Fashion2

Studentarbeider fra Fashion ved AUCB

Mer om: Tekstildesign

AUCB Fashion3

Studentarbeider fra Fashion ved AUCB

Mer om: Tekstildesign

AUCB Fashion4

Studentarbeider fra Fashion ved AUCB

Mer om: Tekstildesign

Play

FdA Fashion Show 2008. My first fashion show for FdA Fashion students at the Arts Institute Bournemouth AIB. Billie Sule

Mer om: Tekstildesign

AUCB Grafisk deisgn1

Studentarbeider grafisk design ved AUCB

Mer om: Grafisk design

AUCB Grafisk deisgn2

Studentarbeider grafisk design ved AUCB

Mer om: Grafisk design

AUCB grafisk design3

Studentarbeider grafisk design ved AUCB

Mer om: Grafisk design

AUCB grafisk design4

Studentarbeider grafisk design ved AUCB

Mer om: Grafisk design

AUCB Illustrasjon1

Studentarbeider Illustrasjon ved AUCB

Mer om: Illustrasjon

AUCB Illustrasjon2

Studentarbeider illustrasjon ved AUCB

Mer om: Illustrasjon

AUCB Illustrasjon3

Studentarbeider illustrasjon ved AUCB

Mer om: Illustrasjon

AUCB Illustrasjon4

Studentarbeider illustrasjon ved AUCB

Mer om: Illustrasjon

AUCB Illustrasjon5

Studentarbeider illustrasjon ved AUCB

Mer om: Illustrasjon

AUCB Illustrasjon6

Studentarbeider illustrasjon ved AUCB

Mer om: Illustrasjon

AUCB foto3

Studentarbeider foto ved AUCB

Mer om: Fotografi

AUCB foto4

Studentarbeider foto ved AUCB

Mer om: Fotografi

AUCB foto5

Studentarbeider foto ved AUCB

Mer om: Fotografi

AUCB foto1

Studentarbeider foto ved AUCB

Mer om: Fotografi

AUCB foto2

Studentarbeider foto ved AUCB

Mer om: Fotografi

AUCB Commercial foto2

bilder tatt ved Commercial Photography ved AUCB

Mer om: Fotografi

AUCB Commercial foto

bilder fra Commercial Photography ved AUCB

Mer om: Fotografi

Play

"A quick improvisation film that took one hour to film and two hours to edit. not perfect but we only had the weekend to get it done."

Mer om: Film og TV

Play

AUCB: The Poker Game (2nd Project)

Mer om: Film og TV

AUCB film1

Film production-studenter i arbeid ved AUCB

Mer om: Film og TV

Play

STANDING part 1. Simon Halsall

Mer om: Film og TV

AUCB film2

Film production-studenter i arbeid ved AUCB

Mer om: Film og TV

AUCB film3

Film production-studenter i arbeid ved AUCB

Mer om: Film og TV

AUCB film4

Film production-studenter i arbeid ved AUCB

Mer om: Film og TV

AUCB film5

Film production-studenter i arbeid ved AUCB

Mer om: Film og TV