Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background

Liverpool Hope University

Liverpool Hope University

Uni­ver­sitetet er lokalis­ert på 2 cam­pus i Liv­er­pool; hov­ed­cam­puset lig­ger i Child­wall og i Ever­ton — der de kreative fagret­nin­gene holder hus. Lon­don Hope Uni­ver­sity har i ca 8 000 stu­den­ter, hvo­rav 6 200 av disse er på bachelorgradsnivå.

Mer info »