Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background

Søke nå?

Feed­back på porte­føl­jen din

Send link til den elek­tro­n­iske porte­føl­jen din eller en pdf/​powerpoint til espen@​designstudier.​no. Espen har vært med AUCB og Ravens­bourne ved inter­vjuer av norske søkere siden 2004 og kan gi feed­back og hjelp til å bygge en bra porte­følje. Du får feed­back i løpet av en eller to arbeidsdager.

Søk­nad­sh­jelp

For å søke så må du ha klar port­fo­lioen din. Denne må være dig­i­tal, slik at vi får sendt den over til de som skal bedømme den ved skolene.

Last ned søk­nadsskjema til skolen
Søk­nadsskjema AUCB
Søk­nadsskjema Ravens­bourne
Søk­nadsskjema Lon­don Met­ro­pol­i­tan Uni­ver­sity
Søk­nadsskjema Bucks New Uni­ver­sity
Søk­nadsskje­maet til Coven­try University

  1. Fyll ut skje­maet og skann det

Føl­gende papirer må også skannes
 — Vit­nemål (over­satt til engelsk) — be om å få dette på skolen
 — Kopi av pas­set ditt
 — Et refer­anse­brev fra lær­eren din (Kort der han/​hun sier hvor flinke dere er)
 — Et passbilde

Nå skal søk­naden din være klar.

Steg for å laste opp port­fo­lioen og papirene dine:
1. Last ned drop­box.
Drop­box er et enkelt pro­gram for å lagre filer online og dele de med andre. Pro­gram­met er gratis (med en kap­a­sitet inntil 2Gb).
2. Installer pro­gram­met på din maskin.
3. Opprett en delt mappe og gi den ditt navn [Ola Nord­mann].
4. Del map­pen med oss
Shar­ing -> ‘Share a folder’ -> I’d like to share an exist­ing folder -> markér folderen du vil dele, og klikk ‘next’
5. Del med e-​postadresse espen@​uniabroad.​com
6. Skriv inn hvilke skole® og linje du ønsker å søke på i fel­tet ‘(Optional) Send a per­sonal mes­sage with your invi­ta­tion’
7. Klikk ‘share folder’

Vi vil få føl­gende e-​post [ditt navn] wants to share “Ny mappe” with you og kan ta søk­naden videre med skolen. Du vil få svar på søk­naden din så snart de har fått bedømt fort­po­lioen din.

Har du noen prob­le­mer eller lurer på noe så sender du oss bare en e-​post eller ringer 21 69 30 09.